25. 1. Miloš

Zítra: Zora

Fulltextové vyhledávání

Změna velikosti písma

Počasí

Pondělí Zataženo 2/-1 °C
Úterý Oblačno až zataženo se sněžením 1/-3 °C
Středa Skoro jasno 1/-2 °C
Čtvrtek Zataženo 3/-1 °C

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Kamenná Horka

2. Důvod a způsob založení

Obec Kamenná Horka (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • TJ Sokol
 • Myslivecké sdružení Koclířov-Horka

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Kamenná Horka
  Kamenná Horka 29
  568 02 Svitavy

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Kamenná Horka
  Kamenná Horka 29
  568 02 Svitavy

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 461 543 277
  mobilní telefon: 721 658 703

 • 4.5 Čísla faxu

  461 543 277

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.obeckamennahorka.cz 

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  obec.kamenna.horka@cmail.cz  upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)
  obec@obeckamennahorka.cz  upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)

 • 4.9 ID datové schránky

  9tka4ux

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1283357329/0800

6. IČ

00276812

7. DIČ

CZ00276812

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

  

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Odpověď ze dne 12. 6. 2018

Odpověď ze dne 27.8.2019.pdf

Odpověď ze dne 9.9.2019.pdf

Odpověď ze dne 15.10.2019.pdf

Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: